Liên hệ

Địa chỉ: Xã Đại Sảo, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Ông Nguyễn Phúc Đề– Chức vụ:  Hiệu Trưởng 
Điện thoại: CQ: 02813.840566 DĐ:0985192022 

Email:c1daisao.pgdchodon@backan.edu.vn